?

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program KRONA - planiranje in priprava različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter priprava poročil o porabi sredstev za proračunske uporabnike.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Krona

Omogoča:

 • izpise poročil (bilance, izkazi, kazalniki) s primerjavo realizacije za dve različni obdobji tekočega leta, planskimi podatki za do 10 let naprej, realizacijo do 5 preteklih let, oceno realizacije, predlogom rebalansa, prerazporeditvami in neplačanimi obveznostmi (proračun) po kontih, stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih ali na osnovi sestavljenih poročil
 • izpis klasične bruto bilance in BB po institucionalnih sektorjih
 • sestavljanje konsolidiranih bruto bilanc
 • vnos planskih podatkov tekočega leta (po mesecih ali letno), z obsegom do 10 planov prihodnjih let, ocene realizacije tekočega leta, predloga rebalansa in vnos prerazporeditev plana z ene postavke na drugo. Vnos je možen na nivoju konta, stroškovnega mesta in/ali stroškovnega nosilca. Za proračunske uporabnike pa tudi na nivoju proračunske postavke ali NRP-ja

  • uvoz plana tudi iz excelove tabele in možnost podatkov ter poročil v drug format
  • evidence več variant planov (sprejeti plan in rebalansi), z možnostjo prepisovanja med delovno in arhivirano varianto plana
  • rebalans plana, ki se lahko shrani kot plan tekočega ali prihodnjega leta
  • izračun ocene realizacije na podlagi knjiženih podatkov v programu Kraljica (glavna knjiga)
  • vpogled in izpise realizacije tekočega ter preteklega leta, ki se knjiži v programu Kraljica po kontih in stroškovnih mestih ali stroškovnih nosilcih
  • primerjavo planov po organizacijskih shemah, stroškovnih mestih in nosilcih
  • izdelavo poročil o realizaciji proračuna (plačana in neplačana realizacija), P, P1 in drugih obrazcev za proračunske uporabnike
  • grafični prikaz poročil (izpis grafov: linijski, točkovni, stolpčni, pita)
  • program deluje v povezavi s Kraljico (glavna knjiga s saldakonti) in prenaša podatke v Rubin (informacijski sistem za poslovno odločanje).

  Sestavljanje poročil  kot so: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, gibanje kapitala, izkaz finančnih tokov, kazalniki, statistike finančnih računov, pregledi stroškov  je možno po različnih inačicah in poljubnih jezikih ter v domači ali poljubni tuji valuti. Slednje je zelo uporabno za podjetja v mešani lasti. Najpogosteje uporabljana poročila so že vnesena, uporabnik jih le prilagodi svojemu kontnemu planu.

  Program omogoča fleksibilno pripravo poročil po:

  • obliki (estetska oblika izpisa)
  • vsebini (na primer bilance in izkazi za mala, srednja ali velika podjetja, saj so formule za izračun nastavljive)
  • jeziku (besedila, ki se izpisujejo, lahko prevedete v tuje jezike) in
  • izbrani valuti (domači ali katerikoli tuji valuti, ki jo vnesete v tečajno listo ali  vtipkate fiksni tečaj, na primer tečaj zadnjega dne obdobja).

  Vključeni so že kazalniki:

  • Altman Z-score (stopnja rizičnosti poslovanja za mala in velika podjetja)
  • Kralicek hitri test (ocena finančne uspešnosti in rentabilnosti sredstev)
  • Chesser (ali podjetje zmore odplačati kredit)
  • Zmijevskega (ali podjetje drvi v stečaj).

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

Prejeti računi v programu MEČ postanejo priročna evidenca prejetih faktur z enostavno uporabo. Glavna prednost je elektronska likvidacija računov in knjiženje plačil, izmenjava podatkov z ebanko in glavno knjigo, z uporabo digitalnega podpisa. Povezljivi moduli: eMEČ, MEČ za podpisnike, KRALJICA, eBanka.

Pergament

Pergament

SPREMLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

Namenjen spremljanju odnosa s strankami (CRM) in realizacije naročilnic ter pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com