?

Žezlo

OBRAČUN IN REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program ŽEZLO - evidenca in obračun registra osnovnih sredstev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Žezlo

Omogoča:

 • zajem in spremljanje podatkov o osnovnem sredstvu (inventarna številka, naziv, amortizacijska skupina, konto, datum nabave in datum aktiviranja, izvor, stroškovno mesto ali nosilec, dobavitelj, odgovorna oseba, nabavna in odpisana vrednost, iztržljiva vrednost, nahajališče,doba koristnosti)
 • vključitev slike osnovnega sredstva ali dokumenta (kot priloge)
 • izpis nalepk s črtno kodo (po inventarnih številkah ali sobah)
 • prikaz in izpis kartice posameznega osnovnega sredstva (za tekoče leto ali vsa leta v uporabi)

  • redni obračun ali predračun amortizacije za izbrano obdobje ter  zbirna ali detajlna  poročila po izbranem kriteriju (za aktivna ali  izločena osnovna sredstva)
  • testni obračun za izbrano osnovno sredstvo (prikaz kdaj se bo osnovno sredstvo amortiziralo)
  • obračun  amortizacije po izbrani metodi  (linearna progresivna, degresivna, funkcionalna) na nivoju osnovnega sredstva, amortizacijske skupine ali podjetja
  • pripravo in izpis inventurnih pol (po sobah, stroškovnih mestih, kontih)
  • posamični ali paketni vnos prevrednotenj (okrepitve, oslabitve, odprave oslabitev)
  • pripravo in izpis poročil o nabavnih in drugih spremembah, aktiviranjih, premikih in izločitvah osnovnih sredstev
  • izpis registra osnovnih sredstev
  • zbirno ali detajlno razkritje osnovnih sredstev
  • pripravo obrazcev za statistiko po statističnih šifrah
  • grafični prikaz poročil
  • pripravo osnove za obračun bonitet in prenos v program Vitez (za obračun plač)
  • pripravo in prenos temeljnic v Gradovo glavno knjigo Kraljica  (temeljnica nabave, aktiviranja, prenos izven uporabe, amortizacije, prevrednotenja in izločitev)
  • izpis  temeljnice (brez prenosa) ali izvoz v ASCII format za prenos v program za vodenje glavne knjige drugih ponudnikov
  • povezavo z Gradovimi programi Kraljica (glavna knjiga s saldakonti), Inventura (popis osnovnih sredstev), Meč  (prejete fakture) in Vitez  (obračun plač).

  Program omogoča številne izpise  po izbranem kriteriju  (po inventarni številki, nazivu, kontih, stroškovnih mestih ali nosilcih, organizacijski shemi, amortizacijski skupini, sobi, tehnični šifri, nomenklaturi, dobaviteljih, načinu pridobitve, po odgovornih osebah …) in nivojih (posamično, zbirno).  Vnos velikega števila novo nabavljenih enakih osnovnih sredstev je zelo enostaven. Program omogoča enostaven zajem podatkov iz programa Meč  (prejete fakture).

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

Prejeti računi v programu MEČ postanejo priročna evidenca prejetih faktur z enostavno uporabo. Glavna prednost je elektronska likvidacija računov in knjiženje plačil, izmenjava podatkov z ebanko in glavno knjigo, z uporabo digitalnega podpisa. Povezljivi moduli: eMEČ, MEČ za podpisnike, KRALJICA, eBanka.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Žezlo – Inventura

Žezlo – Inventura

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV S ČRTNO KODO IN ČITALCEM

Programska rešitev s čitalcem ŽEZLO-INVENTURA predstavlja dodatno licenco programa ŽEZLO – register osnovnih sredstev. Z dodatno licenco Žezlo-Inventura je omogočen avtomatski popis osnovnih sredstev z ročnim čitalcem in črtnimi kodami. Vsi zbrani podatki s terena, se avtomatsko posodobijo z glavno bazo podatkov in tako zagotavlja ažurno stanje osnovnih sredstev v vsakem trenutku.

Reverz

Reverz

EVIDENCA SKRBNIKOV OSNOVNIH SREDSTEV

Evidenca osnovnih sredstev za skrbnike. Omogoča reverz, prenos inventarnih številk po lokaciji in skrbniku, avtomatska določitev stroškovnega mesta in šifrant osnovnih sredstev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com