?

Bolniški listi (eBOL) in vloge za refundacijo plače (eNDM)

23 marca, 2022
Na voljo je nova programska rešitev – BOLNIŠKI LISTI, ki omogoča elektronsko prevzemanje bolniških listov in neposredno oddajo zahtevkov za povračilo nadomestila plače.

V okviru nove, C-Sharp (C#) generacije programskih rešitev, smo razvili nov program BOLNIŠKI LISTI.  Namenjen je elektronskemu prevzemu bolniških listov iz modula eBOL in neposredni oddaji zahtevkov za povračilo (refundacijo) nadomestil plač preko modula eNDM. Modula eBOL in eNDM sta del spletnega portala SPOT (eVEM).

Program BOLNIŠKI LISTI ni samostojen program, saj za obdelavo podatkov in obračun potrebujete še program VITEZ (obračun plač). Priporočamo tudi uporabo programa TEMPUS (evidenca prisotnosti), saj lahko v tem primeru dnevno prevzemate bolniške liste, ki bodo prikazani tudi v koledarju, hkrati pa bo število ur zadržanosti izračunano na osnovi urnikov zaposlenih. Na osnovi vnesenih urnikov zaposlenih v programu TEMPUS se ob prevzemu podatkov o zadržanosti iz bolniških listov natančno upošteva dneve zadržanosti (krajši delovni čas, delovni dnevi, različna delovna obveznost po dnevih in podobno).

V povezavi s programom VITEZ program BOLNIŠKI LISTI omogoča elektronsko pripravo in neposredno oddajanje zahtevkov za povračila nadomestila plač za zaposlene, ki imajo enakomerno razporeditev dela od ponedeljka do petka z enakim številom ur na dan. V primeru neenakomernih urnikov je za oddajo zahtevkov potreben tudi program TEMPUS (evidenca prisotnosti zaposlenih), ki vsebuje urnike zaposlenih, saj morajo v takih primerih zahtevki vsebovati tudi informacije o dnevnih delovnih obveznostih zaposlenih.

Več o programski rešitvi preverite na POVEZAVI.


Za naročilo ali za več informacij smo dostopni na: info@grad.si.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com