?

NAPOTKI – Evidenca delovnega časa

20 novembra, 2023

Napotki za lažje izvajanje novih zakonodajnih zahtev z 20.11.2023.

Novo novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obveznost beleženja podrobnejših podatkov o delovnem času je z 20.11.2023 stopila v veljavo. Kljub določenim pobudam ne bo prišlo do zamrznitve veljavnosti.

Skladno z nekaterimi novimi zakonodajnimi zahtevami, želimo uporabnike programa TEMPUS spomniti, kako lahko izkoristijo določene funkcije programa.

POROČANJE O IZRABI UR
Mesečno poročanje o izrabi ur delavcev oziroma tedensko na poziv je uporabnikom programa TEMPUS omogočeno preko EVIDENČNE KARTICE, ki jo najdete na predogledu izpisa po menijem Obdelave.Pregledi.Mesečni pregledi. Na tem predogledu lahko za vse zaposlene evidenčne kartice:
– natisnete in razdelite/razpošljete po fizični pošti (ob plačilni listi);
– ali pošljete po elektronski pošti.

Vsi uporabniki spletnega programa eODOBRITVE ne potrebujete posebnih aktivnosti, saj so evidenčne kartice zaposlenim dostopne ves čas preko osebnega portala.
TEKOČI SEŠTEVEK UR

Tekoči seštevek ur v tednu, mesecu ali letu najdete v meniju Poročila.Tabelarični pregledi.Ure po vrstah. Ta funkcionalnost vam pride predvsem prav pri analiziranju začasno prerazporejenega delovnega času.


BELEŽENJE ODMOROV

V duhu veljavnih predpisov na splošno velja, da mora delodajalec zaposlenemu odmor omogočiti, na zaposlenem pa je ali ga bo koristili ali pa ne. Glede tega je pravilno, da delodajalec v splošna pravila zapiše, kdaj in kako lahko zaposleni odmor koristijo in da je ‘obveza’ beleženja koriščenja odmora na zaposlenih.

Za primer ko zaposleni med odmorom načeloma stavbe ne zapuščajo predlagamo, da si začetek in konec odmora beležijo s spletnim programom eODOBRITVE. Na ta način se v duhu veljavnih predpisov pravilno beleži tudi čas trajanja odmora.


Za vse, ki v času odmora stavbo zapustijo, pa je že do sedaj bilo pravilno, da se ta izhod in kasneje prihod evidentira na registratorju. Tako je delodajalec krit, da ravna skladno s predpisi tudi v primerih, ko zaposleni ali pozabi ali zavestno ne evidentira začetka in konca odmora. V vsakem primeru pa je tudi interes delodajalca, da zaposleni pravilno beležijo odmore, sploh v primeru, ko bi ti trajali več kot 30 minut, ne glede na to ali se odmor koristi v poslovnih prostorih ali zunaj njih.


Za več informacij smo dostopni telefonski številki  01/25 73 781

ali preko elektronskega naslova: info@grad.si.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com