?

OBRAČUN PLAČ ZA MESEC OKTOBER 2020 – DODATNE INFORMACIJE

4 novembra, 2020

Obračun plač za mesec oktober 2020 je prinesel novosti glede izplačil na osnovi Protikoronskega zakona št. 5, ki so temeljile predvsem na novih šifrah vrst izplačil. Podrobnosti o tem smo vam posredovali v predhodnem obvestilu.

Navkljub temu, da je za nekatere izplačevalce (predvsem iz javnega sektorja) rok izplačila plač pred vrati, vas tokrat opozarjamo na novosti, ki so bile objavljene na spletni strani FURS-a in v Uradnem listu št. 157.

POROČANJE PODATKOV NA OBRAČUNU REK-1

FURS je na svoji spletni strani 4.11.2020 objavil navodilo glede izpolnjevanja obrazca REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP. V bistvu je navodilo enako, kot je bilo objavljeno že v mesecu juniju 2020, o čemer smo podrobneje pisali v obvestilu za mesec junij 2020.

Tokratna navodila so dopolnjena v zadnjem delu, kjer je zapisano, da se šifra B02 na analitičnem delu obrazca REK-1 uporablja tudi pri vrsti izplačila Boleznina do 3 dni, kakor tudi pri vrstah izplačil za karanteno. Res je, da nikjer ni zapisano, kako se označi vrsta prejemka za višjo silo (varstvo otrok), vendar predvidevamo, da so tudi to vrsto izplačila vključili pod neko vrsto karantene (npr. karantena zaradi otroka). Ker je določen del navodila zapisan nelogično, predlagamo, da se za podrobnosti obrnete direktno na FURS.

POROČANJE NOVIH NADOMESTIL V OBRAZEC 1-ZAP/M

Uporabnike iz zasebnega sektorja opozarjamo, da obrazec 1-ZAP/M vključuje zgolj podatke, ki bremenijo delodajalca, zato je potrebno pri vseh novih vrstah prejemkov, ki NE bremenijo delodajalcev (npr. karantene, višja sila, boleznine do 3 dni), na posamezni šifri v zavihku Ostalo v polju Statistika obvezno izbrati 0 – Ne gre v osnovo.

NOVE ŠIFRE VRST IZPLAČIL V JAVNEM SEKTROJU

V Uradnem listu št. 157/2020 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki med drugim prinaša tudi nove šifre za aktualna izplačila:

  • G091 – nadomestilo zaradi višje sile – varstvo otrok
  • H022 – nadomestilo plače v breme ZZZS v višini 80 % do 3 zaporedne delovne dni.

Predlagamo, da vsi uporabniki iz javnega sektorja, ki še imate oblikovane šifre za omenjeni vrsti izplačil, na posamezni šifri v zavihku Javni uslužbenci v polje Šifra vrste izplačila vpišete ustrezno šifro.

Vsekakor pa predlagamo, da si pred obračunom plač instalirate zadnjo verzijo programa Vitez (vsaj 2.705), saj ima verzija v prednastavljenih šifrantih ustrezno dopolnjene šifre.


Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com