?

Obvezno beleženje podrobnejših podatkov – delovni čas

10 maja, 2023

Nova zakonodaja na področju evidentiranja delovnega časa.

V Sloveniji je bila pred kratkim sprejeta novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obveznost beleženja podrobnejših podatkov o delovnem času. Čeprav je vodenje evidenc delovnega časa na dnevni ravni že obvezno, bo po novem treba beležiti več podrobnosti, kot so čas prihoda in odhoda z dela, izraba odmora, ure v posebnih pogojih in v neenakomerno razporejenem delovnem času ter podobno.

Te podatke bo treba voditi bodisi ročno bodisi elektronsko. Ne glede na to ali vodimo evidenco ročno ali elektronsko, bo za vse delodajalec veljala obveznost pisnega obveščanja delavca o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec in na poziv delavca tudi dolžnost tedenskega obveščanja.

Nove zakonske obveznosti delodajalca je neprimerno lažje izvajati, v kolikor se v podjetju uporablja elektronsko beleženje delovnega časa, saj so na ta način podatki za potrebe mesečnega in tedenskega obveščanja že pripravljeni. Predvsem za delodajalce, ki zaposlujejo večje število delavcev, je izpolnjevanje obveznosti poročanja pri ročnem beleženju delovnega časa precej oteženo, saj delodajalec oziroma odgovorna oseba pri delodajalcu porabi nesorazmerno veliko časa za pripravo mesečnih in tedenski poročil o izrabi delovnega časa.

Uporabniki programske opreme GRADOVA OKNA imajo nove zakonske obveznosti že implementirane v programu za evidenco delovnega časa – TEMPUS. Program je popolnoma skladen z novo zakonodajo na evropski in je odlična rešitev za natančno spremljanje prisotnosti zaposlenih, tako v manjših kot tudi v večjih organizacijah. V prvi vrsti omogoča elektronsko beleženje prihodov, odhodov in odmorov, kot to zahteva novela. S predhodno določitvijo urnikov, urnih postavk in ostalih podatkov skladnih s pravilniki podjetja, program sam opozarja na morebitne nepravilnosti in potrebne popravke. V vsakem trenutku, pa je delavcem na voljo ažurno poročilo o izrabi delovnega časa, tako na tedenski in mesečni ravni. Preberite več o programu na POVEZAVI.

Poudariti je treba, da nove spremembe ne omejujejo fleksibilnosti dela, zlasti glede organizacije delovnega časa za delavce, ki delo opravljajo na domu. Ti delavci lahko namreč delajo v različnih urnikih in imajo urejen delovni čas, odmor, dnevni in tedenski počitek na različne načine. Tudi v sklopu GRADOVEGA SISTEMA je razvita rešitev, ki omogoča fleksibilnost pri sami evidenci delovnega časa – spletni program eODOBRITVE. S spletnim programom je mogoče ročno evidentiranje delovnega časa, ki se kljub temu rezultira v v elektronski evidenci skupaj z elektronskim evidentiranjem in na ta način nam poenostavlja pripravo mesečnih in tedenski poročil o izrabi delovnega časa enako kot pri elektronskem vodenju evidence delovnega časa. Poleg tega omogoča beleženje delovnega časa pri delu od doma in drugod izven sedeža delodajalca. Več na POVEZAVI.

Novela je tudi določila, da je potrebno voditi evidenco o izrabi delovnega časa za vsakogar, ki opravlja delo pri delodajalcu osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika. To pomeni, da je potrebno poleg za redno zaposlene voditi evidenco tudi za druge, kot so razni pogodbeniki, študentje, upokojenci in tako dalje.


Za več informacij smo dostopni telefonski številki  (0) 1/25 73 781

ali preko elektronskega naslova: info@grad.si.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com