?

Pergament

SPREMLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program Pergament - spremljanje odnosov s strankami in realizacije naročilnic ter pogodb.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Pergament

Omogoča:

 • vodenje evidence in opomb o strankah
 • vodenje komunikacije s strankami
 • vodenje naročilnic in pogodb z dobavitelji
 • spremljanje realizacije naročilnic
 • spremljanje izdanih računov s postavkami
 • pripravo in odpremo naročilnic
 • elektronsko potrjevanje zahtevkov
 • elektronsko podpisovanje in parafiranje naročilnic


  SPREMLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI – CRM

  Zaslužka ne prinaša proizvodnja, prodaja ali katerikoli drugi segment podjetja, temveč pravilna skrb za stranke. Zadovoljstvo strank je glavni element uspešnega poslovanja. To pa lahko dosežemo samo z natančnim spremljanjem in analizo naših partnerjev. Program Pergament omogoča spremljanje odnosov s strankami (CRM) in realizacije naročilnic ter pripravo in odpremo naročilnic v gospodarstvu ali javni upravi.

  S programom vodimo celotno evidenco partnerjev oziroma strank z vsemi potrebnimi informacijami za učinkovito poslovanje. K evidenci partnerjev se enostavno dodajajo opombe s katerimi beležimo specifike posamezne stranke v poslovnem odnosu. Ob tem je v pregled na voljo celotna komunikacija s posameznim partnerjem ter dokumenti, ki so gradniki poslovnega odnosa, kot so pogodbe in naročilnice.

  V sklopu programa Pergament se pripravlja in izdaja naročilnice ter evidentira pogodbe z dobavitelji storitev. Pri tem pa je omogočeno spremljanje realizacije posameznih naročil dobaviteljem in spremljanje realizacije naročil materiala ali izdelkov. In v končni fazi spremljanje izdanih ter prejetih računov.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  CELOVITA INFORMACIJSKA PODPORA

  Program Pergament v povezavi z drugimi moduli iz sistema Grad SQL postane celovita informacijska podpora komercialnemu segmentu poslovanja. Z vzpostavitvijo celovitega sistema omogočimo pretok informacij in vsebine iz drugih programskih modulov v program Pergament. To pomeni, da s sistemom poleg spremljanja prodajnih aktivnosti pokrijemo tudi spremljanje segmentov nabave, dobave, realizacije in planiranja.

  • Meč (evidenca prejetih faktur) – avtomatsko zaključevanje pogodb in naročilnic ob prevzemu obveznosti na podlagi prejetih računov in pregled računov s prilogami
  • Pisar (evidenca prejete in poslane pošte) – pregled celotne pisne komunikacije s partnerjem
  • Cekin (priprava in obdelava računov) – pregled zaračunanega blaga in storitev kupcu ter pregled pogodb za obročno zaračunavanje
  • Gilda (spremljanje naročil materiala ali izdelkov) – pregled zbirnih in analitičnih podatkov naročil materiala ali izdelkov

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  NAROČILNICE IN POGODBE

  Ko v poslovnem svetu prejmemo določen račun, nam racionalnost narekuje, da najprej preverimo njegovo utemeljenost. Torej, ali smo zaračunano blago ali storitev zares prejeli oziroma koristili, predvsem pa, ali je ta račun posledica nekega našega predhodnega naročila. Lažje sledenje in ugotavljanje utemeljenosti prejetih računov dosežemo z ustaljenim postopkom naročanja in izdajanja formalnih naročilnic. Na drugi strani pa imamo proračunske porabnike, ki morajo obvezno izdajati naročilnice pri svojem poslovanju.

  Program Pergament nam omogoča pripravo naročilnic ter spremljanje realizacije naročilnic in pogodb. Z vnosom zahtevkov za naročila, naročil in pogodb ustvarimo zbrano evidenco razmerij z dobavitelji na enem mestu. Ne glede na to, ali gre za enkratno ali periodično naročilo. Pri slednjih je še toliko bolj pomembno, da ne izgubimo sledi in pregleda nad statusom zadeve. K vsakemu zahtevku lahko pripnemo tudi elektronsko zajet dokument, ki je osnova za naročilo.

  Od vnosa naprej se s fizično obliko dokumenta več ne ukvarjamo, kar v delovnem procesu prihrani čas, saj dokument ne potuje več po podjetju v fizični obliki, ampak je v enem trenutku dostopen vsem pooblaščenim in povsod kjer imajo omogočen elektronski dostop. Po obdelovalčevem vnosu zahtevka gre ta v potrditev nadrejenemu. S potrditvijo se odpre pot pripravi naročilnice.

  Proračunski uporabniki so pri svojem poslovanju dolžni izdajati naročilnice.


  PRIPRAVA IN ODPREMA NAROČILNIC

  Na podlagi vnesenih podatkov oziroma podatkov iz pogodbe in potrditve zahtevka v programu pripravimo naročilnico. Kot smo že zgoraj omenili, za pripravo naročilnice ne potrebujemo pogodbe v fizični obliki, saj smo vse potrebne podatke vnesli že ob vnosu naročila in se nam ob pripravi naročilnice sami izpolnijo, poleg tega pa imamo v vsakem trenutku možnost ogleda elektronsko zajetega dokumenta. Program Pergament nam omogoči hitro in natančno pripravo naročilnic, saj z avtomatičnim izpolnjevanjem že znanih podatkov in izločanjem odvečnih korakov doprinese k optimalnejšemu delovnemu procesu.

  V programu je omogočeno direktno odpošiljanje elektronskih naročilnic po elektronski pošti, kar je še ena bistvena prednost, ki pohitri proces in zagotovi enostavno možnost brezpapirnega poslovanja tudi pri komunikaciji z dobavitelji. Brezpapirno poslovanje poleg nižanja stroškov in optimiziranja lastnega poslovanja doprinese tudi skupno korist okolju.


  PREVERJANJE RAČUNOV – AVTOMATIZACIJA | MEČ

  Poleg trajnostne politike in brezpapirnega poslovanja povezljivost naših programov omogoča optimizacijo procesov. Na podlagi povezave s programom Meč (evidenca prejetih faktur) se izvaja avtomatsko preverjanje skladnosti računov z naročilnicami (kreiranih v programu Pergament) ali s pogodbami (evidentiranih v programu Pergament), kar nam prihrani ogromno časa, ki bi ga porabili za ročno in vsakokratno preverjanje vsakega posameznega računa. Hkrati z nadzorom utemeljenosti računov, program avtomatsko predizpolni vse potrebne postavke za vnos računa oziroma jih porazdeli glede na stroškovno mesto, nosilec in stroškovnik ter že kontira prejeto fakturo po vnaprej določenih kontih. V programu Pergament pa se avtomatsko zaključijo pogodbe in naročilnice ob prevzemu obveznosti, na podlagi prejetega računa v programu Meč.

  prejeti računi

  Program Meč je pripravljen v skladu z domačimi in tujimi računovodskimi ter davčnimi predpisi.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vodenje komunikacije s strankami
  • vodenje naročilnic in pogodb z dobavitelji
  • zajem (skeniranje), prikaz in izpis slike posameznega dokumenta
  • priprava in odprema naročilnic
  • elektronsko potrjevanje zahtevkov
  • elektronsko podpisovanje in parafiranje naročilnic
  • elektronska odprema naročilnic
  • zaključevanje nerealiziranih pogodb in naročilnic
  • elektronsko obveščanje o poteku veljavnosti pogodb in garancij
  • avtomatsko zaključevanje pogodb in naročilnic ob prevzemu obveznosti, na podlagi prejetega računa v programu Meč – prejete fakture
  • pregled celotne pisne komunikacije s partnerjem v povezavi s programom Pisar
  • pregled zaračunanega blaga in storitev kupcu ter pregled pogodb za obročno zaračunavanje v povezavi s programom Cekin
  • pregled zbirnih in analitičnih podatkov naročil materiala ali izdelkov v povezavi s programom Gilda
  • pregled realizacije po proračunskih postavkah in kontih v povezavi s programom Kraljica – glavna knjiga s saldakonti
  • spremljanje predobremenitev po proračunskih postavkah in kontih za proračunske uporabnike v povezavi s programom Krona – plani
  • spremljanje statusa (za podpis, podpisana, zavrnjena, odposlana, zaključena)
  • pregledi po partnerjih, po stroškovnih nosilcih, stroškovnikih, proračunskih postavkah
  • izvoz podatkov in poročil v PDF, XML, TXT, TIF, ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti
  • izpis evidenčnih poročil po statusu in za izbrano obdobje
  • izpisi po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih in stroškovnikih

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Pisar

Pisar

SPREMLJANJE POSLANE IN DOSPELE POŠTE

Omogoča spremljanje poslane in dospele pošte s pregledno elektronsko hrambo komunikacije ter avtomatično pripravo oddajne knjige in popisa prejetih pošiljk.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com