?

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program CEKIN - priprava in obdelava izdanih računov ( fakturiranje ), predračunov ter ostalih dokumentov.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Cekin

Omogoča:

 • popolno obdelavo dokumentov (računov, predračunov, dobropisov, bremepisov, avansnih in končnih računov ...), v domači ali tuji valuti
 • pripravo eRačunov (z ovojnicami in prilogami) s PDF vizualizacijo (elektronski izgled računa je enak kot pri tiskanju na papir)
 • davčno potrjevanje računov, v skladu z veljavno zakonodajo (davčne blagajne in vezane knjige računov)
 • podpis izhodnih dokumentov s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga izda pooblaščen urad (npr. SIGEN-CA)

  • odpremo po bančni pošti
  • obračun in evidence davka na dodano vrednost (DDV) ter izpis knjige DDV
  • vodenje knjige izhodnih dokumentov in davčne evidence (I-RAČ, FURS-ACL, RP-O)
  • spremljanje prodaje (plačana, fakturirana realizacija) po kupcih,  po prodanih artiklih, po obdobjih, odgovornih osebah
  • poljubno število prilog za vsak dokument
  • prevzem plačilnega izpiska komercialne banke ali Uprave za javne prihodke, prejetega po elektronski pošti ali shranjenega po prevzemu z interneta ter avtomatsko zapiranje prejetih plačil z izdanimi računi
  • uporabo logotipa podjetja  ali pa izpis na predtiskan obrazec (lasten ali standarden kot npr. UPN)
  • pripravo in prenos UPN obrazcev (tudi prikaz zapadlega dolga in zamudnih obresti),
  • obročna plačila (za poljubno število obrokov, znesek in datum valutacije)
  • paketno izstavljanje dokumentov (večje število računov mesečno, npr. za najemnine, oskrbnine)
  • uporabo več cenikov in rabatov (po kupcih, količinski) 
  • spremljanje odprtih postavk (neplačane) in spremljanje razlik v ceni
  • avtomatsko izdelavo računa iz dobavnice, predhodno pripravljene s programom Trdnjava (program za materialno skladiščno poslovanje)
  • pripravo saldirane temeljnice za prenos ter prenos dokumentov, plačil, avansnih plačil, obrokov in protivknjižb (za občine, zavodi,…) v program Kraljica (glavna knjiga s saldakonti)
  • prenos dokumentov v program Trdnjava, če dokumenti niso narejeni že na osnovi dobavnic,
  • možnost uporabe B2B izmenjave z UJP.NET-om
  • povezavo z drugimi programi iz sistema Grad SQL: Trdnjava (vodenje zalog), Kraljica (glavna knjiga s saldakonti), Skrinja (blagajniško poslovanje), Ščit (zamudne obresti), Vodar (zaračunavanje komunalnih storitev)
  • izvoze podatkov in poročil v DBF, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti
  • grafične prikaze poročil.

  Elektronskemu pregledovanju in podpisovanju izhodnih dokumentov sta namenjena še:

  • CEKIN za podpisnike  (posebna dodatna licenca programa Cekin),
  • eCEKIN (spletni program, namenjen dislociranim podpisnikom računa),  ki podpira tudi gotovinsko poslovanje na prodajnih mestih.

  Omogočata hkratno prijavo  za neomejeno število pooblaščenih uporabnikov.

Povezani programi:

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

eCekin

eCekin

SPLETNO POTRJEVANJE IZHODNIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen potrjevanju izhodnih dokumentov.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Ščit

Ščit

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Namenjen obračunu zamudnih obresti ali kontroli prejetih obračunov obresti.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Namenjen evidenci in vodenju blagajniškega poslovanja pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com