?

Kovač

RAZPIS, VODENJE, PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program KOVAČ - razpis, vodenje, planiranje in spremljanje proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

ŽELIM PREDSTAVITEV

Kovač

Omogoča:

 • vnos poljubnega števila receptur (kosovnic, normativov) za vsak (pol)izdelek
 • izpis kalkulacije recepture za vsako varianto razpisa posebej, upoštevaje poljubno ceno iz šifranta materiala in za poljubno količino
 • sprotno primerjavo potrebnega materiala za enoto (pol)izdelka s trenutno zalogo na skladišču
 • kreiranje in spremljanje delovnega naloga (v pripravi, razpisan, arhivski)

  • predkalkulacijo naloga z upoštevanjem poljubne cene iz šifranta materiala ali ceno, ki je veljala v trenutku razpisa
  • pokalkulacijo naloga na osnovi vrednosti dejansko porabljenega materiala in dela,
  • v povezavi s programom Trdnjava: avtomatsko razknjiževanje skladišča s surovinami in večanje zalog (pol)izdelkov;
  • obdelavo rezervacij potrebnih surovin ob potrditvi delovnega naloga
  • obdelavo razpisanega in opravljenega dela po normativih dela in po zaposlenih
  • terminsko planiranje proizvodnje in spremljanje plana
  • materialno planiranje proizvodnje glede na trenutne razpoložljive in naročene količine
  • sprotno spremljanje lastne proizvodne in prodajne cene izdelkov ter primerjava med njima (izračun pokritja)
  • spremljanje dela po zaposlenih, doseganje norm
  • Izvedbo inventure v proizvodnji
  • obračun nedokončane proizvodnje
  • izvoze podatkov in poročil v DBF, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti,
  • grafični prikaz poročil.

  Receptura je navodilo s podatki o vrsti, količini snovi in postopku za izdelavo določenega (pol)izdelka.

  S to opcijo vnesemo osnovne recepture za vse, kar izdelujemo v lastni proizvodnji, od najmanjšega vgradnega dela do končnega izdelka. Recepturi rečemo  tudi normativi ali kosovnice.

  Terminski plan proizvodnje je seznam izbranih potrjenih nalogov. Za vsakega od njih se pripravi seznam potrebnih opravil, ki jih program kronološko razvrsti po vrstnem redu izvajanja. Pri uvrščanju na relativno časovnico  (ki se vedno začne s časom 0) sta pomembna še dva kriterija: vrstni red izbranih nalogov (višje kot je v seznamu, večja je prioriteta, razen v primeru, ko gre za nalog z definiranim skrajnim rokom dokončanja) in razpoložljivost strojev. Pri uvrščanju v realni čas je pomembna še mesečna obveznost ur, ki med ostalim določa delovni čas in dela proste dneve.

Povezani programi:

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Oproda

Oproda

CELOVITO VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com