?

Oproda

CELOVITO VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

ŽELIM PREDSTAVITEV

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Oproda

Omogoča:

 • vnos in ažuriranje podatkov o zaposlenemu (osebni podatki, izobrazba, zaposlitve)
 • elektronsko oddajo M obrazcev preko portala e-Vem
 • vnos dodatnih evidenc (zdravstveni pregledi, tečaji, izobraževanja, podatkov o družinskih članih)
 • vodenje revizijske sledi obdelave osebnih podatkov po ZVOP in GDPR
 • vodenje evidence o dopustih
 • vodenje pogodb o zaposlitvi in izpis le teh
 • izpis dokumentov in poročil (odločbe, sklepi, M obrazci, napotnice)


  PROGRAM OPRODA SQL – VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH, REŠITEV, KI UREJA KADROVSKO PODROČJE V VAŠEM PODJETJU.

  Informacijska tehnologija je prisotna v slehernem delčku našega življenja, zato je uporaba informacijskih rešitev pri poslovanju podjetja nekaj povsem razumljivega in predvsem nujnega. Eden od teh korakov je zagotovo Gradov program za vodenje kadrovske evidence Oproda SQL.
  Urejene evidence bistveno olajšajo poslovanje, ter pripomorejo k prihranku dragocenega časa. S programom Oproda SQL optimizirajte vaše poslovne procese ter naredite korak bližje brezpapirnem poslovanju. Eden ključnih dejavnikov pa je varnost podatkov. Vsi Gradovimi programi so pripravljeni na varovanje podatkov po ZVOP in GDPR.

  Enostavna rešitev za učinkovito in strokovno pomoč kadrovski službi pri izvajanju kadrovskih procesov.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  SESTAVA REŠITVE PO MERI

  Gradovi programi omogočajo elektronsko poslovanje, hitrejše procese, visoko kakovost in predvsem natančnost, ki so nujno potrebni za doseganje najboljših rezultatov.
  Sestava izbranih modulov je odvisna od želenih funkcionalnost in rešitev, ki jih želi podjetje vključiti v informacijski sistem. Za optimizacijo poslovnega procesa vam ponujamo povezljivost še z ostalimi Gradovimi programi, ki omogočajo popolno integracijo – celovito podprt proces s štirimi moduli:

  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR! 

  Povezljivi moduli s funkcionalnostmi za nadgradnjo:

  • VITEZ  (http://grad.si/vitez-obracun-plac/) – Priprava in obračun plač
  • TEMPUS  (http://grad.si/tempus-evidenca-prisotnosti) – Evidenca prisotnosti zaposlenih
  • eODOBRITVE  (http://grad.si/eodobritve-odobravanje-odsotnosti) – Evidenca prisotnosti zaposlenih

   

  Program Oproda SQL je namenjen ažurnem vodenju kadrovskih podatkov zaposlenih. Nekateri kadrovski podatki v programu Oproda SQL so enaki podatkom v programu Vitez SQL, ki skrbi za pravilno pripravo in obračun plač.
  Zvesta pomoč programa Oproda, ki skrbi tudi za podatke o izrabi dopustov, se prav tako pokaže pri prenosu teh podatkov v program Vitez.
  V primeru vključitve spletnega programa eOdobritve, ki je namenjen planiranju, vnosu, odobravanju dopustov (ter ostalih odsotnosti) in programa Tempus z registratorjem delovnega časa, ki vodi evidenco prisotnosti zaposlenih, pridobimo natančen in kvalitetno zaokrožen sistem. Povezljivost vseh programov omogoča spremljanje izrabe delovnega časa zaposlenih in osnovo za pripravo izračun plač.


  FUNKCIONALNOSTI in PREDNOSTI – OPRODA

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  FUNKCIONALNOSTI

  OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI EVIDENCE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

  • vnos osebnih podatkov (matična številka, priimek, ime, dekliški priimek, datum rojstva, kraj rojstva, občina in država rojstva, narodnost, spol)
  • vnos podatkov o družinskih članih
  • vnos podatkov o izobrazbi (najvišja končana šola z vsemi podatki, trenutno šolanje, znanstveni naziv, dosežena znanja)
  • vnos podatkov o stalnem in začasnem bivališču, telefonski številki, elektronskem naslovu
  • vnos podatkov o prejšnji zaposlitvi (podatki o podjetju, delovno mesto in poklic ter datum nastopa in prenehanja dela v podjetju)
  • vnos potrebnih kadrovskih podatkov za obračun plač (delovna doba, prihod v podjetje, olajšave, davčna številka in izpostava, šifra banke za nakazilo ter številka računa)
  • evidenca dopusta, z izpisom letnega sklepa o dopustu (izračunavanje števila dni dopusta)
  • možnost prevzema podatkov o koriščenju dopusta iz zunanjih obdelav ali Gradovega programa Tempus SQL
  • prevzem zahtevkov za dopust iz Gradovega spletnega programa eOdobritve (odobritev odsotnosti zaposlenih)
  • uporaba prednastavljenih zakonsko določenih obrazcev (npr. napotnica za usmerjeni zdravstveni pregled)
  • uporaba predlog (RTF) dokumentov (npr. sklep o dopustu)
  • vnos potrebnih kadrovskih podatkov za pripravo obrazcev za ZZZS
  • vnos dodatnih evidenc o delovni dobi (npr. dokupljena leta)
  • odpiranje poljubnih šifrantov za dodatne evidence
  • vodenje pogodb o zaposlitvi in izpis le teh
  • spremljanje fluktuacije zaposlenih
  • poljubno oblikovanje grup in podgrup različnih evidenc (tuji jeziki, tečaji, seminarji, nagrade, ukrepi, certifikati)
  • vpogled tudi v arhivirane sklepe za dopuste
  • prevzem podatkov o koriščenju dopusta iz zunanjih obdelav oziroma iz programa Vitez SQL
  • oblikovanje poljubnih grup signalov, kjer nas program za posameznika določeno število dni pred potekom na to opozori (rojstni dan, sistematski pregled)
  • poljubni izpisi prenehanj veljavnosti posameznih dokumentov, ki jih je potrebno obnavljati
  • izpisi kadrovskih podatkov po številnih parametrih
  • izpisi dokumentov (odločb, sklepov)
  • izvozi podatkov in poročil v DBF, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti (PDF le, če obstaja ustrezen gonilnik na sistemu)
  • možnost dela v mreži z več mesti zajema podatkov ali vpogleda
  • nivojsko zaščito pred nepooblaščenimi posegi v podatke
  PREDNOSTI

  VARNOST, POSODOBITVE, ZAKONODAJA

  • tehnologija SQL
  • lokalna inštalacija in varno shranjevanje podatkov
  • sistem pooblastil in revizijskih sledi (ZVOP, GDPR)
  • redno obveščanje o novostih in vrhunska podpora uporabnikom
  • hitra odzivnost pri pomoči uporabnikom
  • redne posodobitve zaradi zakonodajnih sprememb
  • možnost prilagoditve programa glede na potrebe strank ali individualne prilagoditve glede ne potrebe poslovanja podjetja
  • korektno svetovanje
  • letno vzdrževanje sistema in varnostno kopiranje
  • izobraževanje vključeno v ceno nakupa
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo

   

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

eOdobritve

eOdobritve

ODOBRAVANJE DOPUSTOV IN SLUŽBENIH POTI

Spletni program, ki je namenjen vpisovanju različnih zahtevkov odsotnosti zaposlenih (službena pot, dopust, izredni odhod, izredni prihod, ostalo) in odobravanju le teh s strani nadrejenih.

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Program TEMPUS – elektronska evidenca prisotnosti zaposlenih z možnostjo registracije delovnega časa s čitalcem. Evidenca delovnega časa je povezljiva s sistemi za obračun plač, potnih nalogov in kadrovsko evidenco. Gradove kadrovsko-finančne rešitve zagotavljajo idealno povezljivost: VITEZ, eOdobritve, KOČIJA, OPRODA, KOVAČ.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

Prejeti računi v programu MEČ postanejo priročna evidenca prejetih faktur z enostavno uporabo. Glavna prednost je elektronska likvidacija računov in knjiženje plačil, izmenjava podatkov z ebanko in glavno knjigo, z uporabo digitalnega podpisa. Povezljivi moduli: eMEČ, MEČ za podpisnike, KRALJICA, eBanka.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com