?

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program TRDNJAVA - podpora skladiščno materialnemu poslovanju.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Trdnjava

Omogoča:

 • vodenje zaloge materiala, blaga, izdelkov, polizdelkov in posojenega materiala (reverzi, konsignacijska prodaja)
 • vodenje poljubnega števila skladišč in pripravo dokumentov, s katerimi vodimo dogodke na skladišču: prevzemnica, storno prevzemnica, izdajnica, dobavnica, prenosnica, povratnica, odpis, dobropis in bremepis
 • različne metode vrednotenja skladišč: povprečne cene zaloge, povprečne nabavne cene, zadnje nabavne cene, planske cene, prodajne cene, LIFO metoda in FIFO metoda ter nastavitev vrste vrednotenja za vsako skladišče posebej
 • vodenje maloprodaje (vključno z izstavitvijo davčno overjenega računa), v povezavi s programom Cekin (fakturiranje)

  • podporo v proizvodnih podjetjih, veleprodaji in tranzitu
  • spremljanje rezervacij materialov
  • prevrednotenje zalog (s primerjalno ceno ali indeksom),
  • vodenje in analizo zalog (minimalne,  zastarele, povprečne,  zaloga brez gibanja, stanje po obdobjih)
  • spremljanje zalog po serijah (šaržah) ali serijskih številkah
  • spremljanje zalog po lokacijah znotraj skladišča
  • vnos podatkov za statistiko Intrastat (v povezavi z modulom Instrastat)
  • delo z optičnimi čitalniki črtne kode (BARCODE)
  • pripravo podatkov za obrazce poročanja o predelavi odpadne embalaže
  • finančne izpise, med drugimi: TD obrazec za veletrgovino
  • vodenje porabe po stroškovnih nosilcih – nalogih, stroškovnih mestih, stroškovnikih
  • popolno obdelavo inventur: prenosi stanj, inventurne pole, obdelava inventurnih razlik
  • Trdnjava SQL v povezavi z drugimi programi iz sistema Grad SQL omogoča:
   • Kraljica (glavna knjiga s saldakonti) – kreiranje saldiranih prenosnih temeljnic za kniženje skladiščnih dogodkov,
   • Cekin (izdani računi) – kreiranje računa iz dobavnice ali prevzem računa iz katerega nastane dobavnica,
   • Gilda (vhodna in izhodna naročila) – kreiranje izdajnic ali dobavnic iz vhodnih naročil (naročila kupcev) in kreiranje prevzemnic iz izhodnih naročil (naročila dobaviteljem),
   • Kovač (vodenje proizvodnje) – evidentiranje skladiščnih dogodkov, ki jih program Kovač uporabi pri spremljanju proizvodnje
  • izvoze podatkov in poročil v DBF, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti,
  • grafične prikaze poročil.

Povezani programi:

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Kovač

Kovač

RAZPIS, VODENJE, PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Trdnjava – Inventura

Trdnjava – Inventura

POPIS ZALOG MATERIALA IN INVENTURA SKLADIŠČA

Čitalec za izvedbo inventure deluje v povezavi s programom za vodenje zalog materiala – TRDNJAVA. Inventura in popis zalog materiala v skladiščih s priročnim čitalcem črtne kode in tablico, je hitra in enostavna. Črtna koda omogoča natančno beleženje in usklajevanje zalog materiala. Pri nas lahko naročite tudi izdelavo nalepk s črtno kodo. Prihranite čas in stroške z rešitvijo TRDNJAVA-INVENTURA.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com