?

Kraljica

VODENJE GLAVNE KNJIGE S SALDAKONTI

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Program KRALJICA - vodenje glavne knjige s saldakonti v domači ali tuji valuti v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi, kakor tudi s predpisi nekaterih drugih držav.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Kraljica

Omogoča:

 • analitično in zbirno knjiženje poslovnih dogodkov družb in proračunskih uporabnikov, po sistemu dvostavnega knjigovodstva
 • elektronski prevzem bančnega izpiska s spletne strani izbrane banke ali izpiska Uprave RS za javna plačila ter avtomatsko zapiranje prejetih plačil z izdanimi računi. Po prevzemu Kraljica avtomatsko poveže prejete prilive (na osnovi sklica na izdanih računih ali na osnovi posebnega šifranta), prav tako pa prevzame vse odlive za plačilne naloge, narejene iz drugih Gradovih programov.
 • vnos in pripravo avtomatskih temeljnic, s kontrolo saldiranosti (temeljnica za zapiranje avansov, stotinskih razlik, spornih terjatev, temeljnica DDV, preračun deviznih terjatev na novi tečaj in zapiranje razredov ob zaključku poslovnega leta)
 • vodenje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, z izpisi po različnih kriterijih

.....in mnogo več.

  • stroškovno knjigovodstvo (evidence po stroškovnih mestih, nosilcih in stroškovnik))
  • izračun in prikaz zamud pri plačilih ter druga poročila iz saldakontov (izpisi odprtih/zaprtih postavk, po višini prometa)
  • pregled prilog prejetih in izdanih računov ter dodajanje prilog dokumentom (skeniranje tiskanih dokumentov ali pripenjanje že obstoječih elektronskih datotek)
  • pripravo, ogled, izpis ali izvoz najrazličnejših poročil in dokumentov (temeljnica, dnevnik, kontne kartice, IOP obrazci, opomini, zaključna bruto bilanca)
  • grafični prikaz poročil (izpis grafov: linijski, točkovni, stolpčni, pita)
  • pripravo podatkov za četrtletna poročila statistike finančnih računov (končni izpis je v programu Krona) in pripravo bilanc po institucionalnih sektorjih
  • oblikovanje lastnih izpisov in poročil (z možnostjo oblikovanja poročila s čarovnikom poročil), ki so vsebinsko sortirana po kateremkoli vnesenem podatku in oblikovno prilagojena uporabnikovim zahtevam
  • avtomatski prenos saldov v prihodnje leto ob zaključku leta
  • tekoče knjiženje dokumentov ne glede na koledarske mejnike (kot so zaključni račun, periodične bilance)
  • pripravo podatkov za obračun obresti v programu Ščit
  • pripravo podatkov za planiranje in izpis bilanc v programu Krona
  • elektronski prevzem tečajnih list in obrestnih mer z uradnih spletnih povezav
  • prevzem podatkov  oz.  temeljnic iz drugih Gradovih analitičnih evidenc: Meč, Cekin, Žezlo, Vitez, Vizir, Mušketir, Kočija, Skrinja, Trdnjava, Ščit.

  Program odlikuje veliko število izpisov in pregledov po različnih nivojih. Večina temeljnic se prenese iz analitičnih evidenc (na primer iz knjige prejetih računov, obračuna plač). Če pa katerega od Gradovih modulov nimate, vnašate lahko temeljnice ročno ali uvažate iz negradovih  aplikacij preko posebne nastavitve. Vse obdelave izvede uporabnik sam brez posega programerja.

  Večina izpisov v programu Kraljica (kartica konta, bruto bilanca, odprte postavke in drugi ) omogoča tudi izpis naziva v izbranem tujem jeziku.

Povezani programi:

Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Namenjen evidenci in obračunu registra osnovnih sredstev, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Ščit

Ščit

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Namenjen obračunu zamudnih obresti ali kontroli prejetih obračunov obresti.

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Cekin

Cekin

IZDELAVA IN OBDELAVA RAČUNOV ( FAKTURIRANJE )

Namenjen izdelavi in obdelavi računov, predračunov ter ostalih dokumentov.

Meč

Meč

EVIDENCA KNJIGE PREJETIH FAKTUR

Namenjen evidenci knjige prejetih faktur.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Namenjen evidenci in vodenju blagajniškega poslovanja pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Namenjen vodenju in obračunu potnih stroškov po potnih nalogih.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Namenjen obračunu in izplačilu pogodbenega ali honorarnega dela fizičnim osebam (avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, študentsko delo) in drugih izplačil.

Vitez

Vitez

OBRAČUN PLAČ

Namenjen obračunu plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilu regresa v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Vizir

Vizir

VODENJE IN OBRAČUN PREMIJ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

namenjen vodenju in obračunu premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju.

eKraljica

eKraljica

SPLETNI PREGLED DOKUMENTOV GLAVNE KNJIGE IN SALDAKONTOV

Spletni program, ki je namenjen pregledu dokumentov glavne knjige in saldakontov.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

29 letna tradicija

29 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


t: +386 (0) 1/25 73 781
f: +386 (0) 1/25 73 688
e: info@grad.si

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com