?

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program MEČ - evidenca dospelih faktur za priročen delovodnik prejetih računov

ŽELIM PREDSTAVITEV

Meč

Omogoča:

 • vnos in popravljanje prejetih faktur (v domači ali tuji valuti), predračunov ter drugih obveznosti za plačilo
 • uvoz eRačunov z elektronske pošte, bančne pošte ali izbrane mape na disku
 • direkten prevzem eRačuna z UJPNET-a
 • elektronsko likvidacijo računov ali klasičen izpis likvidacijskih potrdil

  • elektronsko podpisovanje likvidacijskih listov in računov
  • zajem (skeniranje) in prikaz slike posameznega dokumenta in njegovih prilog
  • pripravo in prenos plačilnih nalogov na banko ali UJPNET
  • pripravo podatkov za spremljanje vstopnega davka pri DDV
  • dnevnik prejetih faktur
  • izpis zavrnitev (za zavrnjene fakture)
  • izpis obveznosti
  • izpis plačil na določen dan
  • izpis prejetih faktur glede na izbran  kriterij (šifra poslovnega partnerja, obdobje…)
  • izpise glede na stroškovna mesta, stroškovne nosilce in konte
  • pregled neplačanih izdanih in prejetih faktur za posameznega poslovnega partnerja
  • izpis prejetih faktur, ki so vezane na materialno poslovanje
  • možnost razdelitve zneska  fakture na več protikontov, stroškovnih mest in nosilcev oz.  stroškovnikov (proračunskih postavk pri proračunskih uporabnikih)
  • vnos poljubnega števila dodatnih podpisnikov za likvidacijo računa
  • pripravo temeljnic za zapiranje avansov
  • prenos evidenčnih knjižb po datumih za zavode
  • prenos prejetih faktur in plačil  v saldakonte Kraljice (glavna knjiga s saldakonti)
  • vnos izdanih faktur za pripravo knjige izdanih računov in prenose v Kraljico
  • uskladitev vrednosti prevzemnic z vhodnim računom (v povezavi s programom Trdnjava),
  • pregled realizacije po stroškovnem mestu in kontu (v povezavi s programom Krona)
  • povezavo prejetih računov z naročilnicami oz. pogodbami (v povezavi s programom Pogodbe).

  Elektronskemu pregledovanju in likvidiranju dospelih dokumentov sta namenjena še:

  • MEČ za podpisnike  (posebna dodatna licenca programa Meč),
  • eMEČ (spletni program, namenjen likvidaciji dokumentov z oddaljenih lokacij).

  Programa omogočata hkratno prijavo  za neomejeno število pooblaščenih uporabnikov.

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

eMeč

eMeč

SPLETNO LIKVIDIRANJE DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen likvidiranju dokumentov.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Pergament

Pergament

SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČILNIC IN POGODB

Namenjen spremljanju realizacije naročilnic in pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Namenjen evidenci in vodenju blagajniškega poslovanja pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com