?

Vitez

OBRAČUN PLAČ

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Program VITEZ - obračun plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilo regresa v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Vitez

Omogoča:

 • obračun na osnovi tekočega meseca ali na osnovi preteklih obračunov (pretekli mesec, trimesečno povprečje, preteklo leto), s primerjavo glede na tekoči mesec
 • obračun bonitet, dodatkov nad uredbo vlade, razlik do minimalne plače ter minimalne osnove, neplačane odsotnosti
 • ročni vnos ali elektronski prevzem podatkov o opravljenem delu iz drugih aplikacij (registratorji delovnega časa)
 • istočasno ali ločeno izplačilo različnih tipov prejemkov (npr. plače, regres, jubilejna nagrada, odpravnina)

.....in mnogo več.

  • pripravo datoteke s plačilnimi nalogi za prenos preko spleta oziroma elektronske pošte
  • možnost uporabe prednastavljenih kombinacij prispevkov za različne tipe zaposlitev (npr. zaposleni za določen in nedoločen čas, družinski pomočnik, javna dela)
  • vse potrebne izpise za izplačilo po določeni vrsti obračuna
  • pošiljanje plačilnih list in izbranih  izpisov direktno na elektronske naslove prejemnikov (obvestilo o letnih prejemkih, obvestilo o posredovanih vzdrževanih članih, podatki za M4,…)
  • pripravo in izpis rekapitulacije za tekoči mesec (po delovnih razmerjih, stroškovnih mestih in nosilcih ter za celo podjetje)
  • pripravo in izpis kumulativ za poljubno obdobje  (po zaposlenih, stroškovnih mestih, nosilcih)
  • izpis delovne dobe zaposlenih na izbrani datum
  • avtomatski obračun in prikaz dodatkov za delovno dobo ter ostalih dodatkov
  • pripravo  obrazcev (REK-1, REK-1b, ISPAP, obrazec 1-ZAP/M)
  • pripravo podatkov za statistična poročila
  • priprava XML datotek za posredovanje podatkov na FURS, AJPES
  • pripravo podatkov o izplačilih za prenos XML datotek na banke, UJPnet
  • pripravo refundacijskih zahtevkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • programsko oblikovanje podatkov za oddajo M4 obrazcev
  • izpis vseh  plačilnih nalogov, z možnostjo izbire transakcijskega računa obremenitve
  • spremljanje kreditov, članarin in drugih odtegljajev zaposlenih
  • elektronski prevzem tečajnih list z uradnih spletnih povezav
  • vodenje osnovne kadrovske evidence zaposlenih (razširjen obseg omogoča program Oproda)
  • izpis evidenčne kartice zaposlenega in  kadrovskih podatkov po številnih parametrih
  • povezave s programi Vizir (obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja), Kočija (potni nalogi), Tempus (evidenca delovnega časa), Oproda (kadrovska evidenca)
  • pripravo temeljnic za prenos v Kraljico (vodenje glavne knjige s saldakonti).

Povezani programi:

Oproda

Oproda

CELOVITO VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

Namenjen celovitemu vodenju kadrovske evidence zaposlenih.

Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH V GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN JAVNEM SEKTORJU

Namenjen evidenci prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju. Povezljiv je s programi Vitez, Oproda, Kočija, eOdobritve, Kovač.

Vizir

Vizir

VODENJE IN OBRAČUN PREMIJ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

namenjen vodenju in obračunu premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Namenjen vodenju in obračunu potnih stroškov po potnih nalogih.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Namenjen obračunu in izplačilu pogodbenega ali honorarnega dela fizičnim osebam (avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, študentsko delo) in drugih izplačil.

Kraljica

Kraljica

VODENJE GLAVNE KNJIGE S SALDAKONTI

Namenjen vodenju glavne knjige s saldakonti v domači ali tuji valuti, v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že 29 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

29 letna tradicija

29 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


t: +386 (0) 1/25 73 781
f: +386 (0) 1/25 73 688
e: info@grad.si

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com