?

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Program RUBIN - analiza poslovanja in podpora poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Rubin

Omogoča:

 • analizo terjatev do kupcev in analizo obveznosti do dobaviteljev (zapadlo v izbranih obdobjih, nezapadlo, skupaj) zbirno, po poslovnih partnerjih ali po dokumentih;
 • likvidnostne analize – stanje denarnega toka za izbrano število dni naprej, z možnostjo simulacije pričakovanih dogodkov
 • prikaz prometa po partnerjih
 • vpogled v prisotnost na delu (v povezavi s programom Tempus – evidenca prisotnosti)

.....in mnogo več.

  • analizo dela – vpoglede v strukturo obračunanih ur zaposlenih zbirno po stroškovnih mestih, zaposlenih in delovnih razmerjih, z možnostjo poljubnih nastavitev primerjav in izračunov indeksov ter z možnostjo podrobnih pregledov porabe, vse do nivoja zaposlenega v posameznem mesecu za poljubno časovno obdobje
  • pregled prihodkov in direktnih ter posrednih stroškov (po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, stroškovniku, obdobjih zbirno ali analitično),  pregled prihodkov in stroškov po delovnih nalogih (zbirno ali analitično)
  • vpogled v finančna poročila (bruto bilanca, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, gibanje kapitala, izkaz finančnih tokov, kazalniki, v domači ali tuji valuti, z nastavitvijo jezikovne variante)
  • realizacijo prodaje po kupcih, prejemnikih, potnikih/komercialistih, artiklih, državah
  • prikaz stanja zalog po različnih kriterijih in analizo zalog (minimalne zaloge, zaloge brez gibanja v obdobju, zastarele zaloge, starostna struktura zalog, povprečne zaloge, stanje po obdobjih, kopičenje zalog)
  • grafični prikaz analize poslovanja (grafi, kazalniki).

  Program  podatke črpa direktno iz  Gradovih programov  (izdani računi v programu Cekin, prejeti računi v programu Meč, plače v programu Vitez, avtorski honorarji in podjemne pogodbe v programu Mušketir, potni nalogi v programu Kočija, blagajna v programu Skrinja, amortizacija v programu Žezlo, stroški materiala v programu Trdnjava).

  Če ne uporabljate vseh naštetih Gradovih programov, lahko podatke črpate iz programa Kraljica (glavno knjigo s saldakonti) ali preko prenosnih datotek drugih proizvajalcev programske opreme.

   

Povezani programi:

Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Namenjen evidenci in obračunu registra osnovnih sredstev, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Vitez

Vitez

OBRAČUN PLAČ

Namenjen obračunu plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilu regresa v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Namenjen obračunu in izplačilu pogodbenega ali honorarnega dela fizičnim osebam (avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, študentsko delo) in drugih izplačil.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Namenjen vodenju in obračunu potnih stroškov po potnih nalogih.

Kraljica

Kraljica

VODENJE GLAVNE KNJIGE S SALDAKONTI

Namenjen vodenju glavne knjige s saldakonti v domači ali tuji valuti, v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Cekin

Cekin

IZDELAVA IN OBDELAVA RAČUNOV ( FAKTURIRANJE )

Namenjen izdelavi in obdelavi računov, predračunov ter ostalih dokumentov.

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Meč

Meč

EVIDENCA KNJIGE PREJETIH FAKTUR

Namenjen evidenci knjige prejetih faktur.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že 29 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

29 letna tradicija

29 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


t: +386 (0) 1/25 73 781
f: +386 (0) 1/25 73 688
e: info@grad.si

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com