?

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program RUBIN - analiza poslovanja in podpora poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Rubin

Omogoča:

 • analizo terjatev do kupcev in analizo obveznosti do dobaviteljev (zapadlo v izbranih obdobjih, nezapadlo, skupaj) zbirno, po poslovnih partnerjih ali po dokumentih;
 • likvidnostne analize – stanje denarnega toka za izbrano število dni naprej, z možnostjo simulacije pričakovanih dogodkov
 • prikaz prometa po partnerjih
 • vpogled v prisotnost na delu (v povezavi s programom Tempus – evidenca prisotnosti)

  • analizo dela – vpoglede v strukturo obračunanih ur zaposlenih zbirno po stroškovnih mestih, zaposlenih in delovnih razmerjih, z možnostjo poljubnih nastavitev primerjav in izračunov indeksov ter z možnostjo podrobnih pregledov porabe, vse do nivoja zaposlenega v posameznem mesecu za poljubno časovno obdobje
  • pregled prihodkov in direktnih ter posrednih stroškov (po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, stroškovniku, obdobjih zbirno ali analitično),  pregled prihodkov in stroškov po delovnih nalogih (zbirno ali analitično)
  • vpogled v finančna poročila (bruto bilanca, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, gibanje kapitala, izkaz finančnih tokov, kazalniki, v domači ali tuji valuti, z nastavitvijo jezikovne variante)
  • realizacijo prodaje po kupcih, prejemnikih, potnikih/komercialistih, artiklih, državah
  • prikaz stanja zalog po različnih kriterijih in analizo zalog (minimalne zaloge, zaloge brez gibanja v obdobju, zastarele zaloge, starostna struktura zalog, povprečne zaloge, stanje po obdobjih, kopičenje zalog)
  • grafični prikaz analize poslovanja (grafi, kazalniki).

  Program  podatke črpa direktno iz  Gradovih programov  (izdani računi v programu Cekin, prejeti računi v programu Meč, plače v programu Vitez, avtorski honorarji in podjemne pogodbe v programu Mušketir, potni nalogi v programu Kočija, blagajna v programu Skrinja, amortizacija v programu Žezlo, stroški materiala v programu Trdnjava).

  Če ne uporabljate vseh naštetih Gradovih programov, lahko podatke črpate iz programa Kraljica (glavno knjigo s saldakonti) ali preko prenosnih datotek drugih proizvajalcev programske opreme.

   

Povezani programi:

Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Obračun in register osnovnih sredstev v programu ŽEZLO omogoča natančno vodenje osnovnih sredstev podjetja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prednosti: ažurna izmenjava podatkov z glavno knjigo (Kraljica) in možnost posebne dodatne licence ŽEZLO-Inventura, ki omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev s čitalcem in črtno kodo.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Program namenjen vnosu, pregledu in izpisu potnih nalogov. Avtomatski obračun dnevnic in kilometrin. S programom Kočija do kakovostnega, natančnega in predvsem hitrejšega obračunavanja potnih nalogov. Povezljivost z ostalimi programi in podatki na enem mestu.

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH FAKTUR

Prejeti računi v programu MEČ postanejo priročna evidenca prejetih faktur z enostavno uporabo. Glavna prednost je elektronska likvidacija računov in knjiženje plačil, izmenjava podatkov z ebanko in glavno knjigo, z uporabo digitalnega podpisa. Povezljivi moduli: eMEČ, MEČ za podpisnike, KRALJICA, eBanka.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com