?

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program TEMPUS - evidenca prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju. Povezljiv je s programi Vitez (plače), Oproda (kadrovska evidenca), Kočija (potni nalogi), eOdobritve (odobritev odsotnosti zaposlenih), Kovač (razpis proizvodnje).

ŽELIM PREDSTAVITEV

Tempus

Omogoča:

 • vodenje dnevne prisotnosti zaposlenih (v urah, minutah, sekundah) z direktnim vnosom podatkov v program ali preko uporabe čitalca delovnega časa (iTempus - registratorja prisotnosti)
 • evidenco po zaposlenih, po stroškovnim mestih, nosilcih ali delovnih nalogih
 • urejanje s čitalca prevzetih podatkov, na osnovi koledarja delovnih dni in predpisanega delovnega časa
 • avtomatski preračun prekomernih rednih ur v nadure

  • ažurno evidenco in prikaz sklada ur,  nadur in dopusta (v povezavi s programom Oproda);
  • avtomatsko dodajanje odvečnih nadur (nad dovoljeno mesečno kvoto) na sklad (rezervo);
  • avtomatski prevzem ur s sklada, v primeru premajhnega števila opravljenih rednih ur;
  • avtomatski prenos nadur v manjkajoče redne ure (s faktorjem);
  • uvoz  podatkov o dopustih iz programa Oproda (kadrovska evidenca) ali nazaj;
  • prenos podatkov v program za Vitez (obračun plač);
  • izračun (iz prisotnosti) podatkov o prevozu in prehrani;
  • izpise posameznih urnih postavk;
  • analizo prisotnosti po različnih kriterijih;
  • paketni vnos in paketno brisanje urnih postavk;
  • pregled in izpis arhiva ur in arhiva sklada;
  • grafični prikaz podatkov;
  • vnos urnikov (posameznikom in skupinam zaposlenih);
  • prevzem potnih nalogov iz programa Kočije (potni nalogi);
  • spremljanje koriščenja ur zaposlenih;
  • analize prihodov, odhodov, zamud.

  V povezavi s programom eOdobritve (odobritev odsotnosti zaposlenih):

  • upošteva le odobrene prihode (če gre za prihod izven delovnega časa);
  • upošteva odobrene izredne izhode;
  • omogoča možnost vnosa podatkov v eOdobritve in avtomatski prenos v Tempus (npr. v primeru boleznin);

  V programu eOdobritve je viden tudi urnik zaposlenega in njegova evidenčna kartica.

Povezani programi:

iTempus

iTempus

REGISTRATOR PRISOTNOSTI

Program, nameščen na registratorju prisotnosti zaposlenih.

eOdobritve

eOdobritve

ODOBRAVANJE DOPUSTOV IN SLUŽBENIH POTI ZAPOSLENIH

Spletni program, ki je namenjen vpisovanju različnih zahtevkov odsotnosti zaposlenih (službena pot, dopust, izredni odhod, izredni prihod, ostalo) in odobravanju le teh s strani nadrejenih.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Oproda

Oproda

CELOVITO VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

Vsi podatki o zaposlenih organizirani na enem mestu. Kadrovska evidenca zaposlenih OPRODA, je povezljiva sistemi za obračun plač, prisotnosti, potnih nalogov, odobravanje odsotnosti in dopustov. Omogoča vnos kompleksnih podatkov tako za velike, kot majhne sisteme. Povezljivi moduli: VITEZ, TEMPUS, eOdobritve.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Namenjen vodenju in obračunu potnih stroškov po potnih nalogih.

Kovač

Kovač

RAZPIS, VODENJE, PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

29 letna tradicija

29 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


t: +386 (0) 1/25 73 781
f: +386 (0) 1/25 73 688
e: info@grad.si

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com