?

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

ŽELIM PREDSTAVITEV

Spoznajte Program TEMPUS za ažurno in zakonsko skladno vodenje evidence prisotnosti zaposlenih z registratorjem delovnega časa iTEMPUS! Digitalizirajte evidenco prisotnost delovnega časa, evidence nadur in izkoristite napredne funkcionalnosti. Olajšajte si delo in povečajte dodano vrednost podjetja z Gradovimi lokalnimi in spletnimi rešitvami!

ŽELIM PREDSTAVITEV

Tempus

Omogoča:

 • evidenco delovnega časa TEMPUS s povezavo na registrator prisotnosti iTEMPUS
 • enostavno urejanje podatkov in vsi potrebni obračuni (redne ure, nadure, prevoz in prehrana)
 • določitev urnikov in urnih postavk skladno z vašim pravilnikom
 • posebno funkcionalnost za delo zunanjih sodelavcev
 • varovanje osebnih podatkov skladno z ZVOP in GDPR
 • napreden sistem pooblastil in odgovornosti
 • enostavno namestitev in vrhunska podpora za uporabnike
 • napredno nadgradnjo funkcionalnosti po meri


  EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH – TEMPUS. VSI OBRAČUNI Z ENIM KLIKOM.

  Ob uvedbi elektronske evidence prisotnosti zaposlenih je pravi čas za vprašanje, kakšno rešitev sploh izbrati. Morda ste do sedaj vodili evidence prisotnosti zaposlenih ročno ali pa želite obstoječo  rešitev zgolj nadgraditi ali zamenjati. To je težka naloga, ki jo v Gradu dobro razumemo in naši strokovnjaki vam bodo korektno svetovali.

  Program TEMPUS je odlična rešitev za natančno spremljanje prisotnosti zaposlenih, tako v manjših kot tudi v večjih organizacijah, kjer je prisotnost zaposlenih urejena s kolektivno pogodbo in različnimi pravilniki o delovnem času. Poleg osnovne evidence prisotnosti zaposlenih TEMPUS se naše stranke največkrat odločijo tudi za čitalec prisotnost iTEMPUS , ki evidenco prisotnosti spremeni v celovito registracijsko postajo za brezskrbno in pravilno beleženje delovnega časa.  Za celovito sistemsko delovanje: od registracije prisotnosti, odobravanja odsotnosti, službenih poti, dopustov do obračuna in izplačila plač, svetujemo uporabo povezljivih Gradovih programskih modulov. Sestava rešitve po meri za vsakogar je enostavna z izbiro enega ali več povezljivih programskih modulov: VITEZ, eODOBRITVE,  KOČIJA, OPRODA in KOVAČ.

  *Zakonsko zahtevo o vodenju evidenc prisotnosti zaposlenih urejata  Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o evidencah na področju socialne varnosti. 

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po trideset letih sodelovanja z več kot 500 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  SESTAVA REŠITVE PO MERI. CELOVITA EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

  Vsak Gradov program je samostojni modul, ki nosi po eno osnovno funkcionalnost. Izbira modula naj bo odvisna od funkcionalnosti, ki jih podjetje želi vključiti v že obstoječ informacijski sistem. Število izbranih modulov je odvisno od želenih funkcionalnosti in stroškov rešitve. Naši strokovnjaki z veseljem prisluhnejo vsakemu podjetju in pomagajo pri sestavi idealne rešitve. 

  Gradovi programi so pripravljeni na varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR! 

  Za ureditev evidence prisotnosti zaposlenih in možnost avtomatske registracije delovnega časa se stranke največkrat odločijo za kombinacije modulov, ki so predstavljene na sliki. Lahko pa se odločite tudi za izbiro zgolj enega modula.

  1. OSNOVNA EVIDENCA in REGISTRACIJA PRISOTNOSTI : TEMPUS in iTEMPUS – Evidenca prisotnosti in čitalec prisotnosti

  2. POPOLNA INTEGRACIJA: celovito podprt kadrovski proces s 5 moduli in čitalcem


  Povezljivi moduli s funkcionalnostmi za nadgradnjo:

  • iTEMPUS – registrator prisotnosti delovnega časa.
  • VITEZ – Obračun plač in izmenjava podatkov z evidenco prisotnosti
  • eODOBRITVE – Odobravanje prihodov in odhodov z vnosom v koledar ( različne odsotnosti, službene poti..)
  • KOČIJA – Obdelava in obračun potnih nalogov
  • OPRODA – Ažurna kadrovska evidenca in stanje dopustov
  • KOVAČ – Planiranje proizvodnje.
  • RUBIN – Analiza poslovanja.

   


  FUNKCIONALNOSTI in PREDNOSTI – TEMPUS

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  FUNKCIONALNOSTI

  OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI EVIDENCE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH

  • evidenca zaposlenih po stroškovnih mestih, nosilcih ali delovnih nalogih
  • vodenje dnevne prisotnosti zaposlenih (v urah, minutah, sekundah)
  • povezava evidence zaposlenih z registratorjem prisotnosti iTEMPUS (več…)
  • urejanje prevzetih podatkov  na osnovi koledarja delovnih dni
  • prenos podatkov v program za obračun plač
  • obračun in izplačilo nadur in viškov ur
  • izračun podatkov o prevozu in prehrani glede na prisotnost
  • izpisi urnih postavk in analiza prisotnosti (prihodi, odhodi, zamude)
  • grafični prikaz podatkov;
  • vnos urnikov (posameznikom in skupinam zaposlenih);
  • izmenjava podatkov s povezljivimi moduli (plače, dopusti, koledar, potni nalogi…)
  PREDNOSTI

  VARNOST, POSODOBITVE, ZAKONODAJA

  • tehnologija SQL
  • lokalna inštalacija in varno shranjevanje podatkov
  • sistem pooblastil in revizijskih sledi (ZVOP, GDPR)
  • redno obveščanje o novostih in vrhunska podpora uporabnikom
  • odzivna podpora uporabnikom
  • redne posodobitve zakonodajnih sprememb
  • izobraževanje in upoštevanje želja strank
  • korektno svetovanje
  • letno vzdrževanje sistema in varnostno kopiranje
  • izobraževanje vključeno v ceno ob nakupu
  • napredne nastavitve sistema pooblastil glede na organizacijsko shemo

   

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

iTempus

iTempus

REGISTRATOR PRISOTNOSTI DELOVNEGA ČASA

Registrator prisotnosti zaposlenega je elektronska rešitev, namenjena registraciji prihodov in odhodov posameznika. S takojšnjim vpogledom v stanje ur. Vsi dogodki, zabeleženi na registratorju delovnega časa se avtomatsko prenesejo v program Tempus.

eOdobritve

eOdobritve

ODOBRAVANJE DOPUSTOV IN SLUŽBENIH POTI

Spletni program, ki je namenjen vpisovanju različnih zahtevkov odsotnosti zaposlenih (službena pot, dopust, izredni odhod, izredni prihod, ostalo) in odobravanju le teh s strani nadrejenih.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Oproda

Oproda

CELOVITO VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

Boljša organiziranost dela, urejene kadrovske evidence, hitro in enostavno do informacij o zaposlenem ter varovanje osebnih podatkov. Program Oproda zagotavlja kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo kadrovski službi pri vsakdanjih opravilih. S preprosto rešitvijo do takojšnjih rezultatov.

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Program namenjen vnosu, pregledu in izpisu potnih nalogov. Avtomatski obračun dnevnic in kilometrin. S programom Kočija do kakovostnega, natančnega in predvsem hitrejšega obračunavanja potnih nalogov. Povezljivost z ostalimi programi in podatki na enem mestu.

Kovač

Kovač

RAZPIS, VODENJE, PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


t: +386 (0) 1/25 73 781
f: +386 (0) 1/25 73 688
e: info@grad.si

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com