?

Programske rešitve

Volja do uspeha

Programske rešitve Grad d.d. delujejo medsebojno usklajeno in jih je možno preprosto povezovati med seboj.

Arhiv
NOVO

Arhiv

MNOŽIČNI ZAJEM DOKUMENTOV

Varno in enostavno arhiviranje dokumentov.

PREBERI VEČ
Trdnjava Inventura
NOVO

Trdnjava Inventura

IZVEDBA INVENTURE - POPISA ZALOGE MATERIALA

Dodatna licenca programa Trdnjava, ki je namenjena izvedbi inventure (popisa) zalog materiala na skladiščih s pomočjo čitalca črtne kode.

PREBERI VEČ
Vodar
NOVO

Vodar

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Namenjen obračunu komunalnih storitev (vodarine, kanalščine, odvoz odpadkov, grobarine, …). Deluje v povezavi s programom Cekin (fakturiranje).

PREBERI VEČ
eOdobritve
NOVO

eOdobritve

ODOBRAVANJE DOPUSTOV IN SLUŽBENIH POTI ZAPOSLENIH

Spletni program, ki je namenjen vpisovanju različnih zahtevkov odsotnosti zaposlenih (službena pot, dopust, izredni odhod, izredni prihod, ostalo) in odobravanju le teh s strani nadrejenih.

PREBERI VEČ
Žezlo Inventura
NOVO

Žezlo Inventura

IZVEDBA INVENTURE - POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Dodatna licenca programa Žezlo, ki je namenjena izvedbi inventure (popisa) osnovnih sredstev s pomočjo črtne kode.

PREBERI VEČ
Kraljica

Kraljica

VODENJE GLAVNE KNJIGE S SALDAKONTI

Namenjen vodenju glavne knjige s saldakonti v domači ali tuji valuti, v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi

PREBERI VEČ
eKraljica

eKraljica

SPLETNI PREGLED DOKUMENTOV GLAVNE KNJIGE IN SALDAKONTOV

Spletni program, ki je namenjen pregledu dokumentov glavne knjige in saldakontov.

PREBERI VEČ
Meč

Meč

EVIDENCA KNJIGE PREJETIH FAKTUR

Namenjen evidenci knjige prejetih faktur.

PREBERI VEČ
eMeč

eMeč

SPLETNO LIKVIDIRANJE DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen likvidiranju dokumentov.

PREBERI VEČ
Cekin

Cekin

IZDELAVA IN OBDELAVA RAČUNOV ( FAKTURIRANJE )

Namenjen izdelavi in obdelavi računov, predračunov ter ostalih dokumentov.

PREBERI VEČ
eCekin

eCekin

SPLETNO POTRJEVANJE IZHODNIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen potrjevanju izhodnih dokumentov.

PREBERI VEČ
Vitez

Vitez

OBRAČUN PLAČ

Namenjen obračunu plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilu regresa v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

PREBERI VEČ
Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Namenjen evidenci in obračunu registra osnovnih sredstev, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

PREBERI VEČ
Oproda

Oproda

CELOVITO VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH

Namenjen celovitemu vodenju kadrovske evidence zaposlenih.

PREBERI VEČ
Tempus

Tempus

EVIDENCA PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH V GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN JAVNEM SEKTORJU

Namenjen evidenci prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju. Povezljiv je s programi Vitez, Oproda, Kočija, eOdobritve, Kovač.

PREBERI VEČ
iTempus

iTempus

REGISTRATOR PRISOTNOSTI

Program, nameščen na registratorju prisotnosti zaposlenih.

PREBERI VEČ
Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Namenjen obračunu in izplačilu pogodbenega ali honorarnega dela fizičnim osebam (avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, študentsko delo) in drugih izplačil.

PREBERI VEČ
Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA RAZLIČNIH BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

PREBERI VEČ
Pogodbe

Pogodbe

SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČILNIC IN POGODB

Namenjen spremljanju realizacije naročilnic in pogodb v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

PREBERI VEČ
Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

PREBERI VEČ
Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

PREBERI VEČ
eGilda

eGilda

SPLETNO NAROČANJE IZDELKOV

Spletni program, ki je namenjen elektronskemu naročanju izdelkov.

PREBERI VEČ
Kovač

Kovač

RAZPIS, VODENJE, PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNJE

Namenjen razpisu, vodenju, planiranju in spremljanju proizvodnje. Deluje v povezavi s programom Trdnjava (vodenje zalog materiala).

PREBERI VEČ
Vizir

Vizir

VODENJE IN OBRAČUN PREMIJ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

namenjen vodenju in obračunu premij prostovoljnega, kolektivnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v zasebnem in javnem sektorju.

PREBERI VEČ
Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Namenjen vodenju in obračunu potnih stroškov po potnih nalogih.

PREBERI VEČ
Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Namenjen evidenci in vodenju blagajniškega poslovanja pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

PREBERI VEČ
Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev.

PREBERI VEČ
Ščit

Ščit

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Namenjen obračunu zamudnih obresti ali kontroli prejetih obračunov obresti.

PREBERI VEČ
Pisar

Pisar

SPREMLJANJE EVIDENCE POSLANE IN DOSPELE POŠTE

Namenjen spremljanju evidence poslane in dospele pošte.

PREBERI VEČ
ePisar

ePisar

BREZPAPIRNO REZDELJEVANJE PREJETE POŠTE

Spletni program, ki je namenjen brezpapirnem razdeljevanju prejete pošte.

PREBERI VEČ
Oskrbnine

Oskrbnine

OBRAČUN OSKRBNIN V VRTCIH IN OSTALIH OBVEZNOSTI V ŠOLAH

Namenjen zaračunavanju oskrbnin v vrtcih in prehrane ter drugih obveznosti v šolah in javnih domovih. Deluje le v povezavi s programom Cekin (fakturiranje).

PREBERI VEČ
Upravnik

Upravnik

DELITEV STROŠKOV PO ENOTAH

Namenjen upraviteljem zgradb za delitev stroškov po enotah. Deluje v povezavi s programoma Meč (prejete fakture) in Cekin (fakturiranje).

PREBERI VEČ
eUpravnik

eUpravnik

SPLETNI VPOGLED V DOKUMENTE PROGRAMA UPRAVNIK

Spletni program, ki je namenjen vpogledom v dokumente programa Upravnik.

PREBERI VEČ
Aktuar

Aktuar

VODENJU EVIDENCE DOKUMENTARNEGA GRADIVA V JAVNEM SEKTORJU

Namenjen vodenju evidence dokumentarnega gradiva v javnem sektorju, skladno z Uredbo o upravnem poslovanju.

PREBERI VEČ
Sodišče

Sodišče

VODENJE SALDAKONTOV NA SODIŠČIH

Namenjen vodenju saldakontov na sodiščih (kazni, depoziti, sodni izvršitelji).

PREBERI VEČ
Krediti

Krediti

EVIDENCA IN OBRAČUN KREDITOV

Namenjen evidenci in obračunom kreditov.

PREBERI VEČ
Reverz

Reverz

EVIDENCA SKRBNIKOV OSNOVNIH SREDSTEV

Namenjen evidenci skrbnikov osnovnih sredstev.

PREBERI VEČ
Svetnik

Svetnik

EVIDENCA SEJ RAZLIČNIH KOMISIJ

Namenjen evidenci sej različnih komisij.

PREBERI VEČ

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

29 letna tradicija

29 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


t: +386 (0) 1/25 73 781
f: +386 (0) 1/25 73 688
e: info@grad.si

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com